Úvodní stránka » Politika jakosti

Politika jakosti

Cílem vedení společnosti je uspokojování požadavků našich zákazníků a dosahovat jejich maximální spokojenosti, rozšiřovat nabízený sortiment a tím dosahovat úspěšnosti v podnikání za současného zvyšování mezinárodně uznávané úrovně jakosti služeb se značkou STEELCOM CZ, a.s.

Proto vedení společnosti vyhlašuje následující Politiku jakosti:

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKY

Strategickým cílem společnosti STEELCOM CZ, a.s. je vytváření prostředí a podmínek pro dlouholetou spolupráci Znamená to nejen udržování stávajících, ale také získávání nových zákazníků a uspokojování jejich potřeb a očekávání. Naplňování tohoto cíle je uplatňováno monitorováním spokojenosti zákazníků a dosahování jejich maximální spokojenosti.

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vytváření vhodného pracovního prostředí, zajišťování bezpečnosti na pracovištích, seznamování s výsledky, záměry společnosti a vytváření potřebného tvůrčího pracovního prostředí tak, aby fluktuace pracovní síly byla minimalizována, je naplňováno pro úspěšnou realizaci strategických záměrů vedení společnosti STEELCOM CZ, a.s.

Management jakosti dle norem souboru ISO 9000 je uplatňován na všech úrovních řízení zapojením a plným využíváním schopnosti všech zaměstnanců.

PROCESNÍ ZAMĚŘENÍ MANAGEMENTU JAKOSTI

Vedení považuje management jakosti za neustále zlepšující se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů společnosti STEELCOM CZ, a.s. Kladením důrazu na výběr, sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit požadavky na dodávané materiály a služby, dochází k udržování vzájemně výhodných vztahů s dodavateli a marketingové orientace řízení procesů.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI PROCESŮ

Jako nejefektivnější nástroj pro zvyšování efektivnosti a výkonnosti společnosti STEELCOM CZ, a.s. je preferování prevence. Prostřednictvím preventivních opatření, uplatňování účinných zpětných vazeb, využívání objektivních informací, včasné analýzy příčin stávajících i potenciálních nežádoucích stavů, uplatňováním nástrojů řízení jakosti a týmové spolupráce zaměstnanců, je cílem dosahovat ve společnosti STEELCOM CZ, a.s. neustálého zlepšování procesů.

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

Pro naplňování této politiky jakosti je systém managementu jakosti ve společnosti STEELCOM CZ, a.s. uplatňován a rozvíjen se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů výrobků ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu, požadavků na bezpečnost, ekologičnost a spolehlivost výrobků, na plnění sjednaných termínů jejich dodání a na poskytování poprodejního servisu.

Uplatňovaný systém zajišťuje mimo jiné regulaci nepříznivého vlivu výrobních procesů a výrobků na okolní prostředí a řízení bezpečnosti práce.

Dokumentovaný a funkční systém jakosti společnosti STEELCOM CZ, a.s. je trvale prokazatelný všem zákazníkům společnosti, případně jiným externím organizacím.

Novinky

19.10.17

Poděkování za návštěvu na veletrhu MSV 2017

Velice Vám děkujeme za návštěvu našeho stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017, který se konal ve dnech 9.10. - 13.10.2017 v Brně.

26.09.16

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2016

 Ve dnech 3. 10. 2016 - 7. 10. 2016 nás můžete navštívit na MSV v Brně, pavilon V, stánek 36.

více novinek »